Opravy-repase kontejnerů

http://opravy-repase-kontejneru-kovo-zen-s-r-o.webnode.cz/

 

 

Jsme si vědomi toho, že firmy investují nemalé prostředky do pořízení ocelových kontejnerů, které pravidelným užíváním ztrácejí svou kvalitu nejen po stránce vizuální, ale také vlastní užitnosti, přičemž životnost kontejneru může být značně prodloužena pravidelným servisem.

Naše firma se prioritně zabývá výrobou nových ocelových kontejnerů pro odpadové hospodářství a máme tak v tomto odvětví bohaté zkušenosti, z tohoto důvodu vám můžeme v rámci úspor v hospodaření, ale také značných úspor v oblasti ekologie, nabídnout repase stávajících kontejnerů. Opotřebovaný kontejner tak není nutné vyhazovat, ale je možné jej opravit tak, aby i nadále plnil svou funkci.

Vzhledem k tomu, že se vždy jedná o konkrétní rozsah poškození, či požadovaných úprav, postupujeme tak, že vždy zkontrolujeme aktuální stav jednotlivých kontejnerů, provedeme soupis závad a případných požadavků zákazníka a ke každému kontejneru zvlášť zašleme konkrétní cenovou nabídku, kde bude uveden rozsah úprav a konečná cena včetně veškerých nákladů např. přeprava apod. , aby tak měl zákazník jasnou představu o ceně bez skrytých vícenákladů.

Na základě zaslané nabídky je stále ještě možné jakékoliv úpravy změnit, odebrat, či přidat. Opravy budou provedeny na základě odsouhlasení finální úpravy cenové nabídky.

KONTEJNERY NEMUSÍTE VOZIT K NÁM, OPRAVÍME JE PŘÍMO VE VAŠÍ FIRMĚ.