Všeobecné obchodní podmínky

1) Všeobecné podmínky
Zaslaná objednávka na základě potvrzené ceny, je pro kupujícího závazná. Při vyplňování objednávky je nutné vyplnit typ a název výrobku vč. zvolené povrchové úpravy, případně formu dodání. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.

2) Dodací podmínky
Dodací lhůta se pohybuje v závislosti na množství a složitosti výroby obvykle od dvou až čtyř týdnů. V případě, že není možné z jakýchkoliv důvodů dodací lhůtu dodržet, je zákazník okamžitě po objednání informován. Upřednostňujeme osobní odběr, avšak po vzájemné dohodě, je v našich silách dopravu zajistit.

3) Cena
Ceny uvádíme vždy  bez DPH a dopravy. Kupní cena se může lišit na základě dodatečných požadavků kupujícího na změny v provedení výrobku, dále na základě výrazné změny cen vstupních materiálů na trhu či jiných vlivů, vše na základě dohody smluvních stran. Na skutečnosti ovlivňující konečnou cenu výrobku je dodavatel povinen zákazníka včas upozornit.

4) Platební podmínky
Vyžadujeme předem zálohu ve výši minimálně 50% z kupní ceny vč. DPH, doplatek hradí zákazník při převzetí a to buď formou hotovostní, či připsáním dané částky na náš účet v den expedice. Na základě dohody je možné platební podmínky upravit, s přihlédnutím na délku trvání obchodních vztahů. Zboží zůstává vlastnictvím naší firmy až do úplného zaplacení.

5) Reklamační řád
Odběratel je povinen vždy při převzetí zboží od dodavatele, či přepravce zkontrolovat jeho fyzický stav. Každá zjištěná závada musí být uvedena na přepravním nebo dodacím listě a potvrzena dodavatelem, či přepravcem. Odběratel nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku špatné dodávky. Reklamaci uplatňuje odběratel vždy písemnou formou.